GES yritysverkosto

Verkostosta kumppaneita ja näkyvyyttä

Lappeenrannan seudulla toimii vireä energia- ja ympäristöalan yritysverkosto Green Energy Showroom (GES), jonka jäseniä yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista. Verkoston yritykset osallistuvat yhdessä messuille, markkinoivat osaamistaan, tarjoavat palveluitaan yhdessä hankkeisiin ja luovat uutta liiketoimintaa seudulle.

Yritysten vireä yhteistyö on poikinut jäsenille uusia asiakkaita sekä verkoston sisältä, että ulkoa. Verkoston sisällä on kehitetty markkinoille uusia tuotteita ja käynnistetty tuotekehityshankkeita.

Verkostossa toimiminen edesauttaa yritysten valmiuksia päästä mukaan projekteihin ja hankkeisiin, sekä mahdollistaa uusien yhteistyökumppaneiden löytymisen. Verkostoyhteistyön kautta yritykset ovat löytäneet myös täysin uusia markkinoita tuotteilleen ja palveluilleen.

GES-verkoston jäsenillä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka Lappeenrannan kaupungin strategiassa nimettyjä Vihreä Lappeenranta -tavoitteita viedään konkreettisesti eteenpäin kaupungin investoinneissa ja palveluhankinnoissa siten, että niitä priorisoidaan liiketoimintapotentiaalin kautta. 

Green Energy Showroom:n tavoitteena on:

  • Lisätä alueen näkyvyyttä energia- ja ympäristötekniikan keskuksena
  • Lisätä paikallisten yritysten näkyvyyttä asiakkaiden, yhteistyötahojen ja tulevan työvoiman silmissä
  • Lisätä yritysten verkostoitumista ja toimintaympäristön kehittämistä
  • Toimia testiympäristönä ja demonstroida kestävän kehityksen ympäristö- ja energiaratkaisuja ja niiden toimivuutta pohjoisissa olosuhteissa
  • Esitellä alueelle sijoittuvia huipputeknologiakohteita
  • Yhdistää ja verkottaa Green Energy Showroomin Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Green Campus kokonaisuuden kanssa
  • Lisätä energiaturismia alueella
  • Lisätä alueella innovatiivisia investointeja
     


Visedon menestystä vauhdittavat paitsi ajankohtainen tuote myös merkittävät asiakkuudet ja oikea ajoitus

Kimmo Rauma
Toimitusjohtaja, Visedo Oy