Työvoima

Osaavaa työvoimaa

Lappeenranta on Kaakkois-Suomen teknologiakeskus, joka houkuttelee ICT-alan työvoimaa pääkaupunkiseudun lisäksi myös lähikaupungeista. Lappeenrannassa on n. 10 000 opiskelijaa, joista  n. 5700 opiskelee tekniikkaa ja kauppatieteitä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Alueella työskentelee yli 1200 diplomi-insinööriä.

LUT:sta valmistuu vuosittain n. 70 ICT-osaajaa. LUT:n tietotekniikan tutkimuksessa korostuu ohjelmistotuotanto, joka keskittyy ohjelmistoinnovaatioihin sekä ohjelmistotyön kehittämiseen ja tehostamiseen.

Saimaan ammattikorkeakoululla (Saimia) on pitkät perinteet it-insinöörien kouluttamisessa. Tällä hetkellä Saimia järjestää räätälöityä ohjelmisto-osaajien koulutusta yritysten tarpeiden mukaan. Saimaan ammattiopistosta (Sampo) valmistuu datanomeja.

Kaupunki panostaa koulutukseen

Lappeenrannan kaupunki ja ympäristökunnat ovat reagoineet ohjelmistoalan voimakkaaseen kasvuun. Yritykset, Wirma Lappeenranta, Saimia sekä LUT pyrkivät käynnistämään vuoden kestoisen ohjelmistoalan täydennyskoulutuksen ICT-insinööreille ja muille sopivan taustakoulutuksen omaaville jo syksyn 2016 aikana. Uuden koulutusmallin avulla kaupunki mahdollistaa yritysten kasvun ja helpottaa alueen työvoimatarpeita nopealla aikataululla. Tammikuussa 2017 käynnistyy yrityslähtöinen ohjelmistoalan koulutus, jolla turvataan alueen työvoiman omavaraisuus lähitulevaisuudessa.

Yhdistymistä suunnittelevat korkeakoulut LUT ja Saimia sijaitsevat samalla kampusalueella ja tekevät tiivistä yhteistyötä seudun yritysten kanssa mm. tutkimuksessa, opinnäytetöissä ja työharjoitteluissa. Yritykset voivat myös kouluttaa opiskelijoita pitämällä kursseja yliopistolla. Teknologiayhteisö alueella takaa sen, että yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa myös yhdessä muiden alan yritysten kanssa.

Wirma auttaa yritystänne kartoittamaan mahdollisen koulutustarpeen sekä tukee sen toteuttamista yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Edullista työvoimaa

Lappeenrannan seudulla yritys voi säästää työvoimakustannuksissa merkittävästi. Palkat seudulla ovat alhaisemmat kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vastaavissa ICT-alan tehtävissä. Tehdyn selvityksen perusteella yritys voi säästää palkkakuluissa jopa 800 €/kk/työntekijä. Seudulle sijoittuvan yrityksen vuosittaiset säästöt ovat huomattavia, etenkin jos yrityksellä on paljon henkilökuntaa.

Vetovoima-alueella valmistuu vuosittain yli 100 ohjelmistoalan osaajaa myös kolmesta muusta ammattikorkeakoulusta.

Yrityslisä ja muut tuet sijoittuvalle yritykselle

Lappeenrannan kaupunki tarjoaa yrityksille yrityslisää, eli tukea palkatessaan työsuhteeseen työttömän työnhakijan. Yrityslisän tavoitteena on vahvistaa työttömän työnhakijan työelämään siirtymistä ja ehkäistä yhteiskunnallisesti merkittävää työttömyyttä.  Palkkion suuruus on 1500 euroa / palkattava työtön työnhakija.

Tekes on uudessa Digiboosti -rahoituskampanjassa sitoutunut maksamaan puolet yritykseen työllistettävän digiosaajan palkasta yhden vuoden ajan. Digiosaajan voi palkata tuotekehitys- tai selvitystehtäviin, joissa tuodaan yritykseen kokonaan uutta ymmärrystä ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämiseksi liiketoiminnassa.
 


Heti ensitapaamisella tuntui, että tänne on hyvä tulla.

Jukka Tarkiainen
Toimitusjohtaja, LTC-Otso