Metsäteollisuuskeskittymä

Metsäteollisuuteen investoidaan

Etelä-Karjalassa on Euroopan tihein metsäteollisuuskeskittymä, johon suuret yhtiöt investoivat ahkerasti.

UPM:n tehtaalla on meneillään 50 miljoonan euron investointi sellun kuivaukseen ja paalaukseen (2016). Lappeenrannan tehtaille on valmistunut (2014) 150 miljoonan euron ja kapasiteetiltaan 100 000 tonnin biodiesel-laitos. Maailman ensimmäisen puupohjaista biodieseliä valmistavan laitoksen biodieselinnovaatio laskee autoilun kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80  prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen merkittävä investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen. 

Metsä Fibre on investoinut Joutsenon sellutehtaan yhteyteen rakennettuun kaasutinlaitokseen 20 miljoonaa euroa. Laitos tekee kaasua sellutehtaan jätteestä eli puunkuoresta. Tehdas ei tuota lainkaan hiilidioksidia normaalikäynnin aikana, joten se on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Kemiralta on tulossa iso investointi Lappeenrantaan. Yhtiö aikoo rakentaa Joutsenon tehtaalle uuden natriumkloraatin tuotantolinjan. Investointi on suurudeltaan 50-60 miljoonaa euroa.
    


Visedon menestystä vauhdittavat paitsi ajankohtainen tuote myös merkittävät asiakkuudet ja oikea ajoitus

Kimmo Rauma
Toimitusjohtaja, Visedo Oy